Afspraken

 • Wat we met elkaar afspreken…

  Tijdens het intakegesprek maken leerling, ouders en coördinator afspraken over de aanpak van de studieproblemen. De afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd en door leerling, ouders en NHI ondertekend. In de overeenkomst worden o.a. de volgende afspraken vastgelegd:

  1. De leerling zet zich in voor de overeengekomen doelen en afspraken. Wanneer de leerling zich niet aan de spelregels houdt, zal hij of zij van de huiswerkhulp worden verwijderd volgens een vastgelegde procedure (zie overeenkomst);
  2. Het NHI zet zich in om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden;
  3. De ouders geven door middel van automatische incasso toestemming om voorafgaand aan elke maand het overeengekomen bedrag van hun rekening te laten afschrijven;
  4. Om tot goede resultaten te komen moet de leerling elke dag minimaal één uur en maximaal twee uur bij de huiswerkhulp aanwezig zijn. Continuïteit is een vereiste;
  5. De leerling schrijft zich in voor minimaal twee dagen per week.

  We starten met een proefperiode. Deze proefperiode duurt 2 maanden en eindigt altijd op de laatste dag van de maand. Na deze periode kan de begeleiding worden uitgebreid, stopgezet of verminderd tot minimaal twee dagen per week.

NHI-afbeelding-logo-sidebar

Meld je aan!

NHI-afbeelding-aanmelden-huiswerkhulp