Amstelveen • Drachten • Heerenveen • Leek • Leeuwarden • Sneek

Tarieven

Huiswerkhulp op het Drachtster Lyceum

Door de samenwerking met Drachtster Lyceum kan Huiswerkhulp tegen een voordelig tarief worden aangeboden. Voor Huiswerkbegeleiding en Huiswerkhulp hanteren wij vaste maandtarieven.

 • Huiswerkbegeleiding door NHI Studiebegeleiding
  op de locatie Drachtster Lyceum. Opgave via www.studiecentra.nl.

 • 425 euro per maand bij 5 dagen per week.
  400 euro per maand bij 4 dagen per week.
  370 euro per maand bij 3 dagen per week.
  320 euro per maand bij 2 dagen per week.

 • Huiswerkhulp door NHI Studiebegeleiding
  op de locatie Drachtster Lyceum. Opgave via www.studiecentra.nl.

 • 212,50 euro per maand bij 5 dagen per week.
  200 euro per maand bij 4 dagen per week.
  185 euro per maand bij 3 dagen per week.
  160 euro per maand bij 2 dagen per week.

De betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso. De bedragen worden aan het begin van de maand automatisch geïnd. Opzeggingen en wijzigingen in aantal dagen dienen altijd voor de 15e van de voorafgaande maand per e-mail (mail@studiecentra.nl) te worden doorgegeven.
In schooljaar 2022/2023 betalen leerlingen van de VHS geen kosten voor de huiswerkhulp. De school neemt de kosten voor haar rekening. Wanneer leerlingen van de VHS voor huiswerkbegeleiding kiezen, betaalt de school daarvan de helft.